fbpx

– Aktivnosti Centra za promociju nauke
– Vesti iz nauke
– Predstavljanje nauke i naučnika u svetu filma
– Jedan pisac, jedna knjiga: Emil Sioran, „Zli demijurg“