fbpx
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages
Search in posts
Search in pages

Uslovi privatnosti

Politika privatnosti web portala Podcast.rs

1. Uvodne odredbe

Ovom Politikom privatnosti uređuje se prikupljanje i obrada podataka u okviru web portala Podcast.rs.
Izrazi upotrebljeni u okviru ove Politike imaju značenja propisana važećim Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti ((„Sl. glasnik RS“, br. 87/2018), u daljem tekstu: ZZPL), a u slučaju potrebe i drugim zakonima koji uređuju specifične odnose, pojave, pojmove i njihovo značenje.

Unošenjem podataka u za to predviđeni formular na web portalu Podcast.rs smatraće se da ste pročitali ovu Politiku privatnosti, da ste se upoznali sa svim njenim odredbama i da je bez ikakvih primedbi, prigovora i rezervi prihvatate.

Informacije koje su vezane za lične podatke koji se prikupljaju i obrađuju za potrebe izvršenja plaćanja elektronskim putem, posredstvom platforme WSpay, date su u odgovarajućem odeljku u okviru “Pravila korišćenja”, a kojima se može pristupiti preko naslovne internet stranice platforme Podcast.rs

Štrikliranjem checkbox-a, odnosno klikom na dugme “Prihvatam” u pop-up prozoru koji se novim korisnicima web portala Podcast.rs prikazuje prilikom prve posete internet stranici, smatraće se aktivnom, voljno učinjenom radnjom u cilju konstituisanja važećeg pravnog osnova za prikupljanje i obradu podataka na načine u svrhe opisane u ovoj Politici privatnosti. Rukovalac (web portal Podcast.rs) biće u mogućnosti da dokaže, putem elektronskog zapisa (log), da je lice na koje se podaci odnose učinilo pomenutu aktivnu, voljnu radnju kojom je potvrdilo da je upoznato i da se slaže sa ovom Politikom privatnosti.

Navedeni elektronski zapis(log) smatraće se pravno valjanim i dovoljnim dokazom o datoj saglasnosti, u smislu člana 15 stav 1 ZZPL.

Ova Politika privatnosti može biti izmenjena u bilo koje vreme, s tim da će se učinjena promena vidno predočiti na naslovnoj stranici web portala Podcast.rs. U tom slučaju, od lica na koja se podaci odnose zatražiće se da daju novu saglasnost za obradu ličnih podataka, shodno učinjenim izmenama ove Politike privatnosti.

Pravila koja regulišu prikupljanje ličnih podataka putem Kolačića (Cookies), biće predstavljena, u okviru ove Politike privatnosti. Pravila koja se odnose na davanje saglasnosti na Politiku privatnosti u okviru predviđenog pop-up prozora, kao i čuvanje i dokazna forma i snaga elektronskog zapisa (log), ali i način izmene i obaveštavanja lica na koja se podaci odnose o učinjenim izmenama, u potpunosti će se primenjivati i na upotrebljene Kolačiće.

Za sva dodatna pitanja koja se odnose na pravila i odredbe ove Politike privatnosti, možete se obratiti na mejl adresu: team@podcast.rs

2. Pravni osnov obrade ličnih podataka

Pravni osnov obrade ličnih podataka predstavlja slobodna i informisana saglasnost lica na koja se podaci odnose, odnosno njihov pristanak za svrhe određene u ovoj Politici privatnosti, u skladu sa članom 12 stav 1 ZZPL.

U posebnim situacijama, prikupljanje i obrada ličnih podataka može biti neophodna u cilju ostvarivanja legitimnih interesa rukovaoca, ili treće strane, pod uslovima i u skladu sa članom 15 stav 6 ZZPL.

Pre prikupljanja i obrade ličnih podataka lica na koja se podaci odnose na osnovu legitimnih interesa rukovaoca, ili treće strane, ukoliko do toga dođe, u skladu sa članom 15 stav 6 ZZPL rukovalac će sprovesti procenu legitimnog interesa na osnovu tripartitnog testa:

  1. Test svrhe (identifikovanje legitimnog interesa);
  2. Test neophodnosti (da li je obrada podataka neophodna);
  3. Test balansiranja (odmeravanja legitimnih interesa rukovaoca i lica na koja se podaci odnose).


3. Svrha prikupljanja i obrade ličnih podataka

Svrha prikupljanja i obrade ličnih podataka je komunikacija sa posetiocima web portala Podcast.rs. Podaci se prikupljaju samo u situacijama kada korisnik inicira komunikaciju ka web portalu Podcast.rs, odnosno kada unese svoju e-mejl adresu u za to predviđen prozor, a u cilju dobijanja newsletter-a, ili drugih obaveštenja (uz potencijalni izuzetak Cookies-a u skladu sa odabirom korisnika). U slučaju obrade podataka u druge svrhe, od korisnika će biti zatražena posebna saglasnost, u skladu sa zakonom

4. Neophodne informacije

U skladu sa članom 23 ZZPL, na ovom mestu navedene su neophodne propisane informacije koje se moraju pružiti licima – korisnicima web portala Podcast.rs:

a) Rukovaocem podataka o licima na koje se prikupljeni podaci odnose smatra se rukovodstvo web portala Podcast.rs. Kontakt podaci Rukovaoca dostupni su na internet stranici i na početku ove Politike privatnosti.

b) Posebno imenovano Lice za zaštitu podataka o ličnosti u okviru web portala Podcast.rs nije određeno.

c) Svrha nameravane obrade i pravni osnov za obradu navedeni su pod tačkama i 3. Ove Politike privatnosti.

d) Prikupljanje i obrada ličnih podataka lica na koja se podaci odnose na osnovu legitimnog interesa rukovaoca, ili treće strane ukoliko do toga dođe, postojaće samo pod uslovima propisanim u tački 2 .ove Politike privatnosti.

e) Osim

Takođe, mejl adrese posetilaca koji su zainteresovani za dobijanje newslettera, dostupni su platformi Mailchimp Subscribe, preko koje se ova usluga pruža. Sa pravilima o čuvanju ličnih podataka Mailchimp Subscribe-a, koja se u tom slučaju primenjuju pored onih propisanih u ovoj Politici privatnosti, možete se upoznati na linku: https://mailchimp.com/legal/, odnosno https://mailchimp.com/about/security/.

Postojanje drugih potencijalnih primalaca podataka, po potrebi, biće dodatno pojašnjeno u Politici kolačića

g) Rok čuvanja podataka prikupljenih od strane web portala Podcast.rs ograničen je svrhom za koju su ti podaci prikupljeni. Podaci o komunikaciji čuvaju se za potrebe sprovođenja poslovnih aktivnosti sa kojima je lice na koje se podaci odnose upoznato, radi izvršenja zakonom propisanih obaveza Rukovaoca (gde je to primenljivo), odnosno za druge legitimne svrhe i potrebe Rukovaoca, dok za tim postoji potreba.

Podaci o ličnosti brišu se kada lice izričito povuče saglasnost koju je dao za obradu svojih ličnih podataka, gde je to primenljivo, odnosno najkasnije u roku od 1 od prestanka postojanja svrhe za koju su podaci prikupljeni, odnosno neophodnih pratećih aktivnosti.

U slučaju čuvanja podataka za newsletter, svrha prikupljanja podataka je da se licima kontinuirano šalju obaveštenja i novosti koje su sami zahtevali. Iz tog razloga, lični podaci čuvaće se do povlačenja date saglasnosti lica na koje se podaci odnose, odnosno do proteka perioda od najviše 3 , radi okončanja svih pratećih aktivnosti i faktičkog brisanja podataka.

Prikupljeni podaci mogu se dalje obrađivati u skladu sa odredbama ZZPL koje uređuju obradu ličnih podataka u svrhe arhiviranja u javnom interesu, u svrhe naučnog ili istorijskog istraživanja, kao i u statističke svrhe, u anonimizovanoj formi, kada individualno određeno fizičko lice nije više moguće identifikovati.

h) Lica na koje se podaci odnose zadržavaju pravo da od rukovaoca zahtevaju pristup, ispravku ili brisanje njihovih podataka o ličnosti, odnosno prava na ograničenje obrade, prava na prigovor i prenosivost podataka. Isto važi i za situacije koje se odnose na pravo na opoziv pristanka za prikupljanje i obradu ličnih podataka lica na koje se podaci odnose.

i) Ukoliko lice na koje se podaci odnose smatra da su mu bilo koja prava zagarantovana važećim ZZPL povređena, može se obratiti Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Bulevar kralja Aleksandra 15, 11120 Beograd.

j) Davanje podataka o ličnosti web portal Podcast.rs nije ugovorna, niti zakonska obaveza lica na koje se podaci odnose. Lice nije dužno da ostavlja svoje lične podatke i za to ne može trpeti nikakve posledice. Ipak, ukoliko mu je namera da sa web portalom Podcast.rs komunicira sredstvima elektronskih komunikacija, takva komunikacija mu može biti otežana, ili onemogućena usled objektivne nemogućnosti ostvarivanja dvosmerne komunikacije na ovakav način.

k) Web portal Podcast.rs ne koristi automatizovanu obradu podataka, niti profilisanje lica na koja se podaci odnose.

Ova politika privatnosti poslednji put je izmenjena 26.12.2019. u Beogradu.

Politika kolačića web portala Podcast.rs

Napomena:

1. O Politici kolačića

Ova Politika kolačića („Politika“) odnosi se na internet stranicu kojom upravlja web portal Podcast.rs ili je na drugi način obezbeđuje. Pristupom i korišćenjem internet stranice web portala Podcast.rs pristajete na upotrebu kolačića, na način opisan u ovoj Politici.

Web portal Podcast.rs izričito zadržava pravo da povremeno menja ovu Politiku. Ako postoje bilo kakve značajne izmene u ovoj Politici, korisnici će biti obavešteni putem internet stranice Podcast.rs. Preporučujemo vam da periodično pregledate ovu stranicu kako biste saznali najnovije informacije o Politici privatnosti i Politici kolačića. U svakom trenutku možete da odbijete prihvatanje kolačića korišćenjem podešavanja internet pretraživača.

Ova politika kolačića je sastavni deo naše Politike privatnosti, a uslovi i definicije koje smo koristili u politici privatnosti imaće isto značenje u ovoj politici.

Vaše dalje korišćenje internet stranice predstavlja vašu saglasnost sa pravilima ove Politike.

2. Šta su kolačići?

Kolačić je mali tekstualni fajl koja se čuva u vašem internet pretraživaču i omogućava internet stranici, ili određenoj trećoj strani da vas prepozna kao posetioca (ne kao specifično određenog pojedinca). Kolačići se mogu koristiti u svrhe omogućavanja određenih funkcija, pružanja analitičkih podataka, čuvanja podešavanja, omogućavanja prikaza oglasnih poruka, itd.

Kolačići mogu biti privremeni (kolačići određene sesije) ili trajni kolačići. Privremeni kolačići ističu i brišu se automatski kada zatvorite internet pretraživač. Trajni kolačići ostaće snimljeni određeno vreme, dok ne isteknu, odnosno dok ne obrišete kolačiće iz pretraživača. Datumi isteka, odnosno  trajanja su navedeni u samim kolačićima. Kolačići smešteni na internet stranici koju posećujete nazivaju se „kolačići prve strane“, dok se kolačići koje postavljaju drugi subjekti nazivaju „kolačići treće strane“.

3. Koje kolačiće koristimo?

KolačićOpisTrajanjeTip
_gaOvaj kolačić je instalirao Google Analytics. Kolačić se koristi za izračunavanje podataka o posetiocima, sesiji, kampanji i praćenje korišćenja veb lokacije za analitički izveštaj veb lokacije. Kolačići čuvaju informacije anonimno i dodeljuju nasumično generisan broj za identifikaciju jedinstvenih posetilaca.2 godineAnalitički
_gidOvaj kolačić je instalirao Google Analytics. Kolačić se koristi za čuvanje informacija o tome kako posetioci koriste veb lokaciju i pomaže u kreiranju analitičkog izveštaja o tome kako veb lokacija funkcioniše. Prikupljeni podaci uključuju broj posetilaca, izvor odakle dolaze i stranice koje su posetili u anonimnom obliku.1 danAnalitički
_gatOve kolačić je instalirao je Google Universal Analytics kako bi regulisao zahteve za ograničavanje prikupljanja podataka na veb lokacijama sa velikim prometom.1 minutPerformanse
_gat_gtag_UA_154950730_1Google koristi ovaj kolačić da bi razlikovao korisnike.1 minutAnalitički
_fbpOvaj kolačić postavlja Facebook da isporučuje oglase kada se nalaze na Facebook-u ili digitalnoj platformi koja se pokreće Facebook oglašavanjem nakon posete ovoj veb lokaciji.2 mesecaReklamni
frKolačić je postavio Facebook radi prikazivanja relevantnih reklama korisnicima i  merenja i poboljšanja oglasa. Kolačić takođe prati ponašanje korisnika širom veba na veb lokacijama koje imaju Facebook pixel ili Facebook social plugin.2 mesecaReklamni
NIDOvaj kolačić koristi se na profilu na osnovu interesovanja korisnika i korisnicima prikazuje personalizovane oglase.6 meseciReklamni

 4. U koje svrhe se koriste kolačići?

Kada pristupite internet stranici, web portal Podcast.rs ili treća strana mogu smestiti neke od kolačića u vaš internet pretraživač, ukoliko ste im to omogućili. Neki kolačići koriste se samo ukoliko koristite određene mogućnosti internet stranice, odnosno ukoliko odaberete određena podešavanja, dok se neki kolačići mogu koristiti duži vremenski period.

Svaki kolačić koristi se za posebne svrhe:

  • Esencijalni kolačići: Ovi “kolačići prve strane” mogu se koristiti kako bi se omogućilo korisniku da koristi određene funkcije internet stranice (npr. da ostane ulogovan – logged-in)
  • Kolačići analitike: Ovi kolačići prate informacije o tome kako se internet stranica koristi, u cilju poboljšanja performansi. Takođe, ovi kolačići se mogu koristiti za testiranje novih funkcija, stranica ili mogućnosti i uvida u to kako korisnici reaguju na novitete. Kolačići analitike mogu biti “kolačići prve strane” ili “kolačići treće strane”.

5. Kako treće strane koriste kolačiće

Treće strane koriste informacije iz kolačića na anonimnoj bazi (podaci korisnika su anonimizovani), u cilju boljeg razumevanja aktivnosti korisnika na internet stranici.

6. Opcije vezane za kolačiće

Ako ne želite da dopustite neke određene vrste kolačića, ili kolačiće generalno, možete promeniti podešavanja internet pretraživača da biste izbrisali kolačiće koji su već postavljeni kao i da ne prihvataju nove kolačiće. Više informacija o navedenim opcijama potražite u odeljku “Pomoć” ili “Podešavanja” vašeg internet pretraživača. Imajte u vidu da, ukoliko obrišete kolačiće, ili ih ne prihvatite, postoji mogućnost da nećete moći da koristite sve funkcije internet stranice koje su dostupne, kao i da sačuvate svoja podešavanja, te da neke internet stranice možda neće biti prikazane pravilno. Takođe, možete isključiti kolačiće treće strane sledeći uputstva koja pruža svaka treća strana u svojoj Politici privatnosti.

7. Kako uključiti i isključiti kolačiće uz pomoć internet pretraživača

Google Chrome

Kliknite ikonicu ključa na traci sa alatkama pretraživača >> Izaberite Podešavanja > Kliknite „Prikaži napredna podešavanja“ > U odeljku „Privatnost“ kliknite na dugme „Podešavanja sadržaja“. Da biste omogućili kolačiće u odeljku „Kolačići“, izaberite „Dopusti postavljanje lokalnih podataka“, to će omogućiti i kolačiće prve i treće strane. Da biste dozvolili samo kolačiće prve strane izaberite „Blokiraj sve kolačiće treće strane bez izuzetka“. Da biste onemogućili kolačiće, u odeljku „Kolačići“ izaberite „Blokiraj veb lokacije u podešavanju bilo kakvih podataka“. Imajte naumu da u Chrome-u postoje različiti nivoi omogućavanja i onemogućavanja kolačića. Više informacija o ostalim podešavanjima kolačića koji se nude u Chrome-u potražite na sledećoj stranici od Google-a: http://support.google.com/ chrome/bin/answer.pi?hl=sr&ansver=95647

Microsoft Internet Explorer 6.0, 7.0, 8.0

Kliknite na „Alatke“ na vrhu prozora pregledača i odaberite „Internet Options“ > U prozoru opcija idite na karticu „Privacy“. Da biste omogućili kolačiće: Podesite klizač na „Srednje“ ili ispod. Da biste onemogućili kolačiće: Pomerite klizač na vrh da biste blokirali sve kolačiće. Imajte u vidu da u Explorer-u postoje razni nivoi omogućavanja i onemogućavanja kolačića. Za više informacija o ostalim podešavanjima kolačića u programu Internet Explorer pogledajte sledeću stranicu kompanije Microsoft: http://windows.microsoft.com/en-GB/windows-vista/Block-or-allow-cookies.

Microsoft Edge

Kliknite na dugme “Više radnji” na alatnoj traci i izaberite Podešavanja > Tražite Prikaži napredna podešavanja i kliknite na njih > U odeljku „Kolačići“ izaberite “Ne blokiraj kolačiće (podrazumevano)”, Blokirajte samo kolačiće treće strane> Restart Edge.

Mozilla Firefox

Kliknite na „Alatke“ u meniju pregledača i izaberite „Opcije“ >> Izaberite panel privatnosti. Da biste omogućili kolačiće: Označite „Prihvati kolačiće za veb lokacije“ Da biste onemogućili kolačiće: Poništite oznaku „Prihvati kolačiće za veb lokacije“. Imajte u vidu da postoje različiti nivoi omogućavanja i onemogućavanja kolačića u Firefoksu. Za više informacija pogledajte sledeću stranicu iz Mozilla: http://support.mozilla.org/en-US/kb/Enabling% 20and% 20disabling%20cookies

Opera

Kliknite na „Podešavanje“ u meniju pregledača i izaberite „Podešavanja“ >> Izaberite „Brze postavke“. Da biste omogućili kolačiće: potvrdite „Omogući kolačiće“. Da biste onemogućili kolačiće: poništite izbor „Omogući kolačiće“. Imajte na umu da u okviru programa Opera postoje različiti nivoi omogućavanja i onemogućavanja kolačića. Za više informacija o ostalim podešavanjima kolačića koji se nude u Operi, pogledajte sledeću stranicu programa Opere: http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy.

Safari na OSX

Kliknite na „Safari“ na traci sa menijima i odaberite opciju „Preferences“ > Kliknite na „Security“. Da biste omogućili kolačiće: U odeljku „Accept cookies“ izaberite „Only from site you navigate to“. Da biste onemogućili kolačiće: U delu „Prihvati kolačiće“ odaberite „Nikad“ Imajte u vidu da u Safariju postoje razni nivoi omogućavanja i onemogućavanja kolačića. Za više informacija o ostalim podešavanjima kolačića ponuđenih na Safariju, pogledajte sledeću stranicu kompanije Apple: https://support.apple.com/en-us/guide/safari/sfri11471/mac.

Ostali internet pretraživači

Za kontrolu kolačića, pogledajte dostupne opcije ili “Pomoć” u okviru svakog pretraživača.