fbpx
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages
Search in posts
Search in pages

Opšti uslovi

1. UVODNE ODREDBE

Ova Pravila korišćenja platforme Podcast.rs (dalje: Pravila korišćenja) smatraće se pravno obavezujućim aktom između platforme Podcast.rs i njenih korisnika i posetilaca.

Ovim Pravilima korišćenja platforme Podcast.rs uređuje se način korišćenja, odgovornost, prava i obaveze korisnika platforme Podcast.rs. Ova Pravila korišćenja biće predočena i dostupna svim korisnicima pri inicijalnoj poseti i na osnovnoj stranici platforme Podcast.rs.
Uslovi tržišne saradnje, cene, tehničke specifikacije podcasta, reklamiranje i druga komercijalna pitanja biće izdvojena u posebnim aktima. Norme sadržane u Uslovima
korišćenja platforme Podcast.rs primenjuju se u celosti, pored drugih ugovorenih odredbi ugovora koji će platforma Podcast.rs zaključivati sa zainteresovanim korisnicima.

Pravila korišćenja odnose se na lica koja postavljaju sadržaj na platformu Podcast.rs (Podcasteri, oglašivači i sl.), na korisnike sadržaja na platformi i sve druge vidove posetilaca paltforme (svi zajedno označeni kao: Korisnici).

Svakom interakcijom sa elementima i dostupnim servisima u okviru platforme Podcast.rs, kao i svakom daljom upotrebom bilo kog segmenta platforme Podcast.rs, smatraće se da ste prihvatili i da ste u potpunosti saglasni sa ovim Pravilima korišćenja, sa Politikom privatnosti, kao i sa Politikom kolačića i drugim javno dostupnim aktima
platforme Podcast.rs.

Ova Pravila korišćenja mogu biti izmenjena u bilo koje vreme, s tim da će se učinjena promena vidno predočiti na naslovnoj stranici platforme Podcast.rs, a korisnici platforme.

Za sva dodatna pitanja koja se odnose na ova Pravila korišćenja možete nas kontaktirati na:

Mutapova 30a, 11000 Beograd, Srbija

team@podcast.rs

2. USLOVI KORIŠĆENJA

NAPOMENA: Platforma Podcast.rs nije namenjena poslovnim korisnicima koji zahtevaju veliki protok podataka u uploadu/downloadu. Posebni uslovi korišćenja ugovaraće se između platforme Podcast.rs i poslovnih korisnika, u skaldu sa zaključenim ugovorom koji će proisteći iz pregovora između dve strane.
Podcast.rs ne daje garancije:

 • Vaše sposobnosti i mogućnosti korišćenja usluge;
 • Vašeg zadovoljstva uslugom;
 • Da će usluga biti dostupna u svakom trenutku, bez prekida i bez grešaka;
 • Da će se ispraviti sve greške koje mogu nastati u funkcionisanju usluge.

Korisnici platforme Podcast.rs odgovorni su za održavanje privatnosti i sigurnosti svog naloga. Podcast.rs neće biti odgovoran za štetu ili gubitak koji mogu proizaći iz gubitka prijavnih kredencijala korisnika, koji nisu nastali direktnom krivicom platforme Podcast.rs. Podcast.rs zadržava pravo da izmeni, obustavi ili prekine uslugu u bilo koje vreme iz bilo kog razloga, sa ili bez prethodne najave. Ipak, Podcast.rs će se uvek truditi da duže, predvidive prekide u pružanju usluga blagovremeno najavi svojim korisnicima.
Usluge platforme Podcast.rs, uključujući bilo koji sadržaj, informacije ili funkcionalnosti, pružaju se „onakve kakve jesu“ i „onako kako su dostupne“, bez bilo kakvih garancija bilo koje vrste, bilo izričite ili podrazumevane. Korisnici preuzimaju potpunu odgovornost za korišćenje usluga portala Podcast.rs.

Razumete i prihvatate da Podcast.rs koristi dobavljače i hosting partnere za obezbeđivanje potrebnog hardvera, softvera, umrežavanja, skladištenja i slične tehnologije potrebne za pokretanje usluge, te da pružanje usluga može biti uslovljeno i sposobnošću dobavljača i provajdera da ispune ugovorene obaveze.
Razumete i prihvatate da se, tokom pružanja usluga portala Podcast.rs, vaš sadržaj, uključujući audio datoteke, video datoteke, meta podatke datoteke, korisnička imena, e-mail adrese i lozinke, mogu prenositi preko interneta, uz primenu razumnih mera enkripcije i druge zaštite, gde je to moguće i dostupno.

3. OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI

Svako mišljenje izraženo sadržajem, ili u okviru sadržaja, je mišljenje osobe i/ili stav osobe koja objavljuje podcast i ni na koji način ne odražava mišljenja ili stavove platforme Podcast.rs, niti predstavlja bilo koji oblik preporuke, zastupanja, odobrenja ili dogovora od strane platforme Podcast.rs. Svaki korisnik u svako doba deluje u svoje ime i ne deluje kao predstavnik platforme Podcast.rs na bilo koji način. Platforma Podcast.rs ne može se smatrati odgovornom za izneta mišljenja i stavove koji su izneti kroz objavljeni sadržaj od strane korisnika platforme.

4. ODGOVORNOST ZA SADRŽAJ

Podcast.rs nije u mogućnosti da pregleda sav sadržaj objavljen ili kreiran od strane korisnika koji pristupaju platformi Podcast.rs i nije ni na koji način odgovoran za sadržaj ovih komunikacija ili aktivnosti korisnika. Ovim putem potvrđujete i slažete se da, pružajući vam mogućnost da pregledate i distribuirate sadržaj stvoren od strane korisnika, platforma Podcast.rs deluje samo kao pasivni posrednik, odnosno omogućava sredstvo za distribuciju informacija i ne preuzima nikakvu obavezu ili odgovornost koja se odnosi na sadržaj ili aktivnosti korisnika.

Korisnici platforme Podcast.rs izjavljuju i garantuju da poseduju potrebne licence, prava, saglasnosti i dozvole za korišćenje i ovlašćenja za upotrebu svih vidova sadržaja, autorskih prava, patenata, zaštitnih znakova, poslovnih tajni, ili drugih prava u svom podcastu, kao i da iste učine javno dostupnim. Izričito je zabranjeno objavljivanje sadržaja zaštićenog autorskim pravima, bez odgovarajućih dozvola, kao i preuzimanje i/ili objavljivanje podcasta drugih korisnika, bez odobrenja autora podcasta, kao i preuzimanje drugih vidova tuđih sadržaja, bez odobrenja nosioca prava na tim sadržajima.

Takođe, korisnici izjavljuju i garantuju da imaju sve potrebne pisane ili podrazumevane saglasnosti svake pojedinačne osobe koja se može identifikovati u podcastu, ili drugoj objavljenoj informaciji, da bi koristili ime, sliku, zapis glasa i lika svake pojedinačne osobe, te da se isti mogu javno objaviti putem podcast epizoda u skladu sa ovim Uslovima korišćenja.

Svaki korisnik je isključivo pravno odgovoran za sadržaj objavljenih informacija koje je učinio javno dostupnim, kao i za prava na podcastu koji je učinio javno dostupnim. Korisnici odgovaraju po osnovu krivične, građanaske i prekršajne odgovornosti za sve sporne situacije koje proističu iz korišćenja platforme Podcast.rs.

Platforma Podcast.rs ne garantuje tačnost, integritet, potpunost, zakonitost ili kvalitet sadržaja svojih korisnika. Podcast.rs i njegovi zaposleni, ili na drugi način angažovana lica, ne preuzimaju nikakvu dužnost konstantnog i neprekidnog nadgledanja platforme Podcast.rs zbog neodgovarajućeg, ili na drugi način neprikladnog sadržaja. Korinsici prihvataju i saglasni su da upotrebom platforme Podcast.rs mogu biti izloženi sadržaju koji je uvredljiv, ili štetan na drugi način. Platforma Podcast.rs neće biti odgovorna na bilo koji način, uključujući, ali ne ograničavajući se na bilo kakve greške ili propuste u bilo kom sadržaju ili bilo kakav gubitak ili štetu bilo koje vrste nastale kao rezultat upotrebe bilo kog sadržaja koji je objavljen, prosleđen e-mailom, ili na drugi način učinjen dostupnim posredstvom platforme Podcast.rs.

Platforma Podcast.rs i njena ovlašćena lica, zaposleni, agenti, direktori, službenici i sl. ne preuzimaju nikakvu odgovornost koja može proizaći iz sadržaja na portalu Podcast.rs, uključujući, ali ne ograničavajući se na zahteve za naknadu nematerijalne štete za uvredu, klevetu ili drugi oblik narušavanja psihičkog integriteta, kršenje prava na privatnost,
prikazivanje pornografskog sadržaja, prevare, lažnog predstavljanja i sl.

5. ZABRANJENO PONAŠANJE

Korisnici ne smeju objavljivati sadržaj na način koji predstavlja ili implicira lažno predstavljanje bilo koje osobe ili entiteta, ili da lažno navode, ili na drugi način pogrešno predstavljaju pripadnost entitetu ili vezu sa pojedinom osobom.

Korisnici ne smeju tražiti od drugih korisnika platforme Podcast.rs da se pridruže ili postanu članovi ili korisnici bilo koje online ili druge grupe ili usluge.

Korisnici ne smeju da objavljuju, ili šalju e-mail poruke, ili da na bilo koji drugi način prenose bilo kakvu neželjenu ili neovlašćenu reklamu, promotivni materijal i drugi oblik neželjene pošte, „lančana pisma“, ili druge oblike spama.

Korisncima je zabranjeno ponašanje i objavljivanje informacija koje mogu dovesti do širenja govora mržnje, ugrožavanja tuđe besbednosti, kao i pozivanje na rasnu, versku, nacionalnu, seksualnu, ili bilo koji drugi oblik diskriminacije, mržnje i netrpeljivosti. Takođe, zabranjeno je širenje informacija i ideja kojim se podstiču nemiri, nasilje, širenje panike, nasilno rušenje ustavnog poretka, ugrožavanje javne, ili privatne imovine i slično.

Korisnici ne smeju objavljivati sadržaje koji su nezakoniti, štetni, preteći, nasilni, uznemiravajući, mučni, klevetnički, vulgarni, opsceni, uvredljivi, narušavaju tuđu privatnost, diskriminatorni, ili predstavljaju, odnosno mogu predstavljati govor mržnje.

Zabranjeno je iznošenje informacija sa ciljem direktnog i/ili isključivog vređanja, iznošenje informacija iz privatnog života pojedinaca bez njihove saglasnosti, informacija o maloletnicima i drugih informacija o licima na način na koji se grubo krši čast, ugled, privatnost i drugi legitimni
interesi i prava lica.

Platforma Podcast.rs i njegovi vlasnici i osnivači neće se i ne mogu se smatrati odgovornim za sadržaj postavljen od strane korisnika, a koji nisu izričito prethodno odobrili. Korisnik će biti odgovoran za svu štetu načinjenu platformi Podcast.rs koja je nastala usled nepridržavanja ovih Pravila korišćenja, odnosno zakona Republike Srbije i drugih primenjivih propisa.

6. ZABRANJENI SADRŽAJ

Korisnici platforme Podcast.rs su jedini odgovorni za bilo koji sadržaj koji učine javno dostupnim putem ove platforme. Korisnici su informisani, saglasni i prihvataju da platforme Podcast.rs ne vrši prethodnu moderaciju sadržaja koji korisnici objavljuju na platformi Podcast.rs.

Platforma Podcast.rs zadržava pravo uklanjanja, brisanja, blokiranja ili ispravljanja spornog
sadržaja po sopstvenom nahođenju i bez prethodne najave, posebno u situacijama:

 • Ako je primljena bilo kakva žalba na osnovu takvog sadržaja;
 • Ako je primljeno obaveštenje o kršenju prava intelektualne svojine;
 • Po nalogu nadležnih državnih organa;
 • Kada je platforma Podcast.rs obaveštena da sadržaj može predstavljati rizik za korisnike, treća lica i/ili dostupnost usluge.

Izričito je zabranjeno korisnicima:

 • Širenje ili objavljivanje sadržaja koji je nezakonit, nepristojan, nelegitiman, klevetnički ili neprimeren;
 • Objavljivanje bilo kog sadržaja koji direktno ili indirektno promoviše mržnju, rasizam, diskriminaciju, pornografiju, nasilje i slično;
 • Širenje ili objavljivanje bilo kog sadržaja koji je lažan ili može stvoriti neopravdanu uzbunu drugih korisnika ili šire javnosti;
 • Korišćenje platforme Podcast.rs za objavljivanje, širenje ili na drugi način pružanje sadržaja zaštićenih zakonima o intelektualnom vlasništvu, uključujući, ali ne ograničavajući se na patent, zaštitni znak ili zakon o autorskim pravima, nezakonito i bez odobrenja legitimnog titulara prava;
 • Korišćenje platforme Podcast.rs za objavljivanje, širenje ili na bilo koji drugi način stavljanje na raspolaganje bilo kog drugog sadržaja koji krši bilo koja prava treće strane,
  uključujući, ali ne ograničavajući se na državne, trgovačke ili profesionalne tajne i lične podatke;
 • Objavljivanje bilo kog sadržaja ili obavljanje bilo koje aktivnosti koja remeti, prekida, šteti ili na neki drugi način krši integritet platforme Podcast.rs, ili drugog iskustva ili uređaja drugog korisnika. Takve aktivnosti uključuju: neželjenu poštu, distribuciju neovlaštenih reklama, lažno predstavljanje, obmanjivanje drugih, širenje zlonamjernog
  softvera ili virusa itd.

7. OBAVEZA OBEŠTEĆENJA I PRUŽANJA PRAVNE POMOĆI

Korisnici se obavezuju da će obeštetiti, braniti i zaštititi platformu Podcast.rs od bilo kakvih pravnih zahteva, gubitaka, potraživanja, obaveza, troškova i štete, uključujući razumne advokatske naknade i troškove bilo koje treće strane u vezi sa:

 • Korisnikovom upotrebom ili pokušajem upotrebe internet stranice koja krši ove Uslove korišćenja;
 • Kršenjem bilo kog zakona ili prava bilo koje treće strane;
 • Korisničkim sadržajem, uključujući bez ograničenja bilo koji zahtev za kršenje ili neovlašćeno prisvajanje intelektualne svojine ili drugih prava.
 • Svim drugim situacijama koje su proistekle iz radnji korisnika, u vezi sa platformom Podcast.rs

8. POSTUPANJE U SLUČAJU KRŠENJA USLOVA KORIŠĆENJA

Iako platforma Podcast.rs nije obavezna da preventivno nadgleda pristup ili korišćenje platforme ili da pregleda, izmeni ili ukloni bilo koji sadržaj, Podcast.rs zadržava pravo da to učini u svrhu zakonitog i pravilnog funkcionisanja, te da obezbedi poštovanje ovih Uslova korišćenja i važećih propisa. Platforma Podcast.rs zadržava pravo da ukloni ili onemogući pristup platformi ili bilo kom sadržaju, u bilo koje vreme i bez najave, prema vlastitom nahođenju, ukoliko platforma Podcast.rs zaključi da je bilo koji sadržaj neprihvatljiv, ili u suprotnosti sa ovim Uslovima korišćenja. Platforma Podcast.rs ima pravo da istraži kršenje ovih Uslova, ili ponašanja koja utiču na pružanje usluga. Takođe platforma Podcast.rs ima pravo da deli informacije i sarađuje sa državnim i nedržavnim telima za sprovođenje zakona, radi
procesuiranja korisnika koji krše zakon.

U slučaju da platforma Podcast.rs primi pismeni zahtev protiv korisnika u kojem se tvrdi da korisnički sadržaj krši pojedina prava drugih lica, Podcast.rs se može obratiti korisniku kako bi ga informisali i pružili mogućnost da se problem reši direktno sa podnosiocem zahteva. Takođe, Podcast.rs može pružiti mogućnost korisniku da ospori takav zahtev i pruži svoju odbranu.

Korisnici su saglasni sa tim da platforma Podcast.rs ima pravo da odlučuje da li korisnički sadržaji kršie Uslove korišćenja. Odluka koja bude doneta od strane platforme Podcast.rs je konačna i i može rezultirati uklanjanjem sadržaja, obustavom ili poništenjem korisničkog naloga, kao i u najozbiljnijim slučajevima i ako to dozvoljava zakon, upućivanje predmeta nadležnim državnim organima. Platforma Podcast.rs zadržava pravo da od korisnika dobije naknadu svakog oblika štete, ukoliko je ista prositekla iz spornog sadržaja koji je učinjen javno dostupnim od strane korisnika.

NAPOMENA: Platforma Podcast.rs zadržava pravo da blokira ili ukloni komunikacije, objave ili materijale za koje sama proceni da su:

 • Uvredljivi, klevetnički ili opsceni;
 • Lažni, obmanjivajući ili izazivaju zabludu;
 • Da krše autorska prava, zaštitni znak, patent, poslovnu tajnu, druga prava intelektualne svojine ili drugih prava drugog lica;
 • Uvredljivi ili predstavljaju govor mržnje, poszivaju na nerede, nasilje i slično;
 • Na drugi način neprihvatljivi za platformu Podcast.rs.

Ovim putem, korisnici su upoznati i saglasni da platforma Podcast.rs ima pravo da ukine nalog korisnika, sa ili bez prethodnog obaveštenja, u slučaju nepoštovanja odredbi ovih Pravila korišćenja, kao i da ukloni sav sadržaj za koji smatra da je neprikladan, odnosno da je u suprotnosti sa važećim propisima i ovim Uslovima korišćenja.

9. PREKID USLUGE

Da bi se osigurao najbolji mogući nivo usluge, platforma Podcast.rs zadržava pravo da obustavi pružanje usluge, radi održavanja, ažuriranja sistema ili bilo koje druge promene, te da o tome na odgovarajući način obavesti korisnike.

U određenim situacijama, platforma Podcast.rs može odlučiti da obustavi ili ukine uslugu u potpunosti. Ako se pružanje usluga prekine, platforma Podcast.rs će sarađivati sa korisnicima kako bi im omogućila da povuku lične i druge podatke u skladu sa važećim zakonom. Izuzetno, pružanje usluga neće biti dostupno iz razloga van razumne kontrole platforme Podcast.rs, kao što je „viša sile“ (npr. kvarovi na infrastrukturi ili nestanci struje).

Platforma Podcast.rs neće se smatrati odgovornom za bilo koji vid štete koja je proistekla iz obustave pružanja usluge korisnicima, iz bilo kog razloga, izuzev ukoliko je do štete došlo namerno, sa ciljem prouzrokovanja štete korisnicima.

10. LINKOVI KA TREĆIM STRANAMA

Na platformi Podcast.rs mogu se pronaći linkovi do internet stranica trećih strana. Ako odlučite da pratite vezu sa internet stranice Podcast.rs do internet stranice treće strane, Uslovi korišćenja Podcast.rs neće se primenjivati i ograničeno će se primenjivati od momenta napuštanja platforme Podcast.rs. Preporučujemo da, ako napustite platformu Podcast.rs putem veze treće strane, pročitate njihove uslove korišćenja, pre nego što nastavite da pregledate, koristite ili komunicirate sa drugom internet stranicom.

11. REŠAVANJE SPOROVA

Svi korisnici i posetioci platforme Podcast.rs pokušaće da reše sve međusobne sporove, međusobno ili sa platformom, mirnim putem.
Ukoliko to ne bude moguće, za sve sporove koji se tiču ovih Uslova korišćenja, ugovornih odnosa ili, zakonskih propisa, biće nadležni sudovi Republike Srbije, po materijalnom i procesnom pravu Republike Srbije.

12. ZAVRŠNE ODREDBE

Ako se bilo koja odredba Uslova pružanja usluge smatra nevažećom ili na drugi način ne može provesti, izvršnost preostalih odredaba time neće biti narušena.

Transakcije

Prilikom izvršenja elektronskih finansijskih transakcija, u ime Podkast Podrške (podcast.rs) obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših korisnika, na način propisan Politikom privatnosti platforme Podcast.rs i ovim Pravilima korišćenja.

U pogledu izvršenja bilo kakvih finansijskih transakcija između platforme Podcast.rs i njenih korisnika, kao i svih trećih lica, posredstvom platforme WSPay, Podcast.rs Prikuplja samo neophodne, osnovne podatke o kupcima / korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge i podrške. U skladu sa članom 23 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije, platforma Podcast.rs, kao rukovalac podacima koji se prikupljaju i obrađuju prilikom plaćanja, na ovom mestu pruža licima na koje se podaci odnose neophodne informacije:

Zajednički rukovaoci podataka o ličnosti, prilikom izvršenja transakcija posredstvom platforme WSpay su platforma Podcast.rs i platforma WSPay.

Kontakt podaci platforme Podcast.rs su:
Podkast Podrška podcast.rs Mutapova 30a, Beograd, Srbija, team@podcast.rs

Kontakt podatke rukovaoca WSPay – CSTI GROUP d.o.o. su:
Primorska 2, 11060 Beograd-Palilula, wspay@wspay.rs.

Platforma podcast.rs nema imenovano Lice za zaštitu podataka o ličnosti, niti ima zakonsku obavezu da to učini.

Pravni osnov za obradu ličnih podataka je izvršenje ugovora zaključenog sa licem na koje se podaci odnose, odnosno preduzimanje radnji, na zahtev lica na koje se podaci odnose, pre zaključenja ugovora, a u skladu sa članom 12 stav 1 tačka 2) ZZPL. Svrha obrade je izvršenje plaćanja usluga koje pruža platforma Podcast.rs od strane korisnika usluga – lica na koje se podaci odnose. Obrada u druge svrhe izuzetno je moguća na osnovu pristanka lica na koje se podaci odnose, u skaldu sa članom 12 stav 1 tačka 1) ZZPL i radi poštovanja pravnih obaveza Rukovaoca, u skladu sa članom 12 stav 1 tačka 3) ZZPL, uz primenu ostalih relevantnih odredbi Zakona.

Rukovalac Podcast.rs ne obrađuje lične podatke na osnovu legitimnog interesa, odnosno treće strane.

Primaoci podataka mogu biti nadležni državni organi, u postupku vršenja svojih zakonom propisanih ovlašćenja i Obrađivači ličnih podataka, sa kojima će Rukovalac zaključiti poseban ugovor kojim će se Obrađivači obavezati I prihvatiti sve obaveze propisane Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti i drugim važećim Zakonima Republike Srbije. Svi lični podaci o korisnicima/kupcima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni Podkast Podrške tj. podcast.rs (i poslovni partneri) odgovorni su za poštovanje svih načela i standarda zaštite privatnosti.

Rukovalac Podcast.rs, prilikom obrade lipnih podataka na ovaj način i u ovde navedene svrhe, ne namerava da lične podatke iznosi van teritorije Republike Srbije. U suprotnom, lica na koja se podaci odnose biće blagovremeno obaveštena I biće im pružene sve neophodne informacije u skladu sa Zakonom.

Podaci u posedu Rukovaoca Podcast.rs čuvaju se u rokovima koji su propisani važećim zakonima Republike Srbije, a kojima se uređuju finansijske transakcije, onoliko koliko je
potrebno da bi se ispunile pravne obaveze Rukovaoca.

Lica na koja se podaci odnose zadržavaju prava da od rukovaoca Podcast.rs zahtevaju pristup, ispravku ili brisanje njihovih podataka o ličnosti, pravo na ograničenje obrade, pravo na prigovor, kao i pravo na prenosivost podataka. Navedena prava mogu biti ograničena isključivo na osnovu zakonom propisanih ograničenja o čemu će, po potrebi, lica na koja se podaci odnose biti blagovremeno obaveštena.

Ukoliko se obrada ličnih podataka vrši na osnovu pristanka lica na koje se podaci odnose, lice može svoj pristanak opozvati u bilo koje vreme. Opoziv pristanka ne utiče na
dopuštenost obrade na osnovu pristanka pre opoziva, ako se obrada vrši na osnovu člana 12. stav 1. tačka 1) ili člana 17. stav 2. tačka 1) ZZPL.

Lice na koje se podaci odnose zadržava pravo da se obrati Povereniku za pristup informacijama od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, u situacijama kada smatra da
su mu prava povređena.

Davanje ličnih podataka za ovde navedene svrhe je ugovorna obaveza i obavezan je uslov za zaključenje ugovora. U određenim situacijama može postojati i zakonska obaveza lica na koje se podaci odnose da da svoje lične podatke. Ukoliko lice odbije da pruži lične podatke koji su neophodni za izvršenje finansijske transakcije, sa tim licem neće biti moguće zaključiti željeni ugovor, na predviđen način.

Prilikom prikupljanja i obrade ličnih podataka u ovde opisane svrhe i na predstavljeni način, ne donosi se nikakva automatska odluka, niti se vrši profilisanje lica na koje se podaci odnose.

Tehničke informacije o plaćanju:

Sva plaćanja će biti obavljena u dinarima. Iznos za koji će Vaš račun biti zadužen se dobija konverzijom Vaše valute u dinar prema kursu Narodne banke Srbije. Pri zaduživanju Vaše kartice isti iznos se konvertuje u Vašu lokalnu valutu prema kursu koji primenjuju operatori kreditnih kartica. Zbog navedenih konverzija moguće je da dođe do male razlike u ceni koje je naplaćena od cene koja je iskazana na našem sajtu.

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacija se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije.

Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica, WSPay, pa se tako kompletni proces naplate obavlja na stranicama WSpay-a. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni sistemu platforme Podcast.rs. U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, Podkast Podrška (podcast.rs) je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice.