fbpx
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages
Search in posts
Search in pages

#9 Podcast na temu „Pričamo o sigurnosti“ snimljen je sa bivšim korisnicama Sigurne kuće, ženama koje su preživjele nasilje u porodici, Suzanom Marjanović i Biljane Slijepčević.
Dragana Miljković je socijalna radnica i osoba koja vodi grupe samopomoći u Sigurnoj kući.

Ovaj podcast je posvećen ženama koje su preživjele nasilje u porodici i iz njega izašle kao pobjednice. Sagledani su svi aspekti života u primarnoj i nuklearnoj porodici sa fokusom na nasilje. Značajan dio razgovora se odnosio na pomoć i podršku koje su žene sa iskustvom nasilja dobijale i ko ih je podržao u njihovim najtežim momentima. Takodje, dotakli smo se teme ko je njihova snaga i odakle crpe svoju pozitivnu energiju, šta za njih predstavljaju grupe samopomoći. I na kraju, kako su postigle svoj mir, formirale novi život sa svojom djecom uz jasnu poruku svim djevojkama i ženama da nikada ne trpe nasilje i ne dozvole sebi da izgube svoju slobodu.

Podcast realizujemo u okviru projekta „Banja Luka – Grad sa nultom tolerancijom na seksualno nasilje i uznemiravanje – Faza II“ kojeg finansijski podržava Švedska a provodi fonacija „Udružene žene“ uz podršku UN Women BiH.