fbpx

Lajavi Krelac

Hosted ByMilorad Božić

Lična audio terapija. Izbacivanje misli o raznim temama. Spajanje nespojivog. Slušajte na sopstvenu odgovornost. U slučaju nuspojava obratite se izabranom lekaru.