fbpx

Anamneza

Hosted ByFaruk Gutić

Anamneza je jedinstvena bosanskohercegovačka emisija/podcast koja je u procesu traganja za iskustvima pacijenata i biomedicinskih stručnjaka, kao i odgovorima na mnoga pitanja iz oblasti medicine i stomatologije. Naša vizija jeste otvoreno društvo u kome su građani/ke osposobljeni za razumijevanje i uključivanje u proces brige i poboljšanja svog zdravstvenog stanja. Naša misija jeste razvijanje i zagovaranje zdravog i produktivnog načina života pojedinaca, promovisanje i upozoravanje na elemenate prevencije javnog zdravstva, prezentiranje jasno razumljivih, preciznih i istinitih naučnomedicinskih činjenica, jačanje kapaciteta i iskustva mladih budućih ljekara i stomatologa za uspješnu i pristupačnu zdravstvenu njegu svim građanima/kama. Ključne poruke: “Vratimo nauku naučnicima” i “Iskustveno učenje je novo iskustvo”