fbpx

Stefan Mandić-Rajčević završio je Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, a doktorirao na Univerzitetu u Milanu u oblasti medicine rada i industrijske higijene (uža oblast – toksikologija, a šira oblast javno zdravlje, medicina rada i zdravlje životne sredine).

Radio je u Međunarodnom centru za ruralno zdravlje (kolaboracioni centar Svetske zdravstvene organizacije), a kasnije na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu (Inovacioni centar TMF-a).

Od 2019. godine je na Katedri za socijalnu medicinu Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i u Školi javnog zdravlja i menadžmenta u sistemu zdravstvene zaštite.

Stefan je i direktor za digitalno učenje i inovacije (director of digital learning and innovation) u međunarodnoj organizaciji koja se zove „Ag health and safety alliance“. Organizacija se bavi obukom iz oblasti zdravlja i bezbednosti na radu u poljoprivredi, a zbog korone su morali u kratkom periodu da prebacie sve aktivnosti onlajn, što je podrazumevalo prilagođavanje sadržaja koji su inače predstavljani uživo na onlajn platformu.

Treba naglasiti i oblast analize podataka, dizajn studija, i donošenje odluka na osnovu podataka.

Stefan je odgovorio na 5 pitanja koja ste mu postafljali tokom sedmice:

  1. Koliko je bilo moguće uspešno nastaviti online obuku iz oblasti zdravlja i bezbednosti na radu?
  2. Šta vidite kao najveće izazove u oblasti javnog zdravlja u narednih 15-20 godina?
  3. Možete li nam približiti ključne aspekte za uspešnu analizu podataka? I način za najbrže i najtačnije prikupljanje istih?
  4. Koja od oblasti medicine kojima se bavite vam je najzanimljivija i zašto?
  5. Kako pojedinac može da doprinese unapređenju javnog zdravlja?

Hvala Talks and FolksEpson SrbijaNova Iskra i Assert International na podršci u realizaciji ovog podcasta!