fbpx
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages
Search in posts
Search in pages

Startap doručak: “Put od dobre formulacije do uspešne prezentacije ideje”, o čemu govori Neda Pavlović – doktor filoloških nauka, konsultant za javni nastup i razvoj komunikacijskih veština U prvom delu događaja govorićemo o pripremi za javni nastup, jer javni nastup je sve, ne samo govor u prepunoj sali, na bini pred publikom. Dobićemo odgovore na pitanja: • Kako da se vaše ideje zalepe za nečiji um? Da budu „lepljive“, tj. made to stick! • Kako da u masi budete prepoznati, da baš vaša poslovna ideja bude zapažena, prihvaćena i odobrena. • Kako da imate dobar nastup pred kolegama, nadređenima, investitorima? Pored znanja koja vam daje vaša struka i koja su osnova svega, neophodno je poznavati tehnike veštog komuniciranja i savladati prezentacijske veštine. Česta dilema je i neverbalna komunikacija, osvrnućemo se i na pokrete tela koji su neophodni, a i na one koji je suvišni, kao npr. da li smem da gestikuliram, da se krećem, kako prevazići tremu pred javni nastup? Ukoliko ne znate da svoju ideju efektno prezentujete neće postići željenje rezultate. S druge strane, i briljantno prezentovana ideja ukoliko je beskorisna ostaće takva, sasvim beskorisna. Zato se u drugom delu bavimo onim što mnogi treneri komunikacijskih veština neretko prećute. Na kojim to principima konstruišemo ideju da bi bila dovoljno „sticky“? Zašto neke ideje zažive, a druge propadnu? Šta je „prokletstvo znanja“ i kako ne upasti u tu kognitivnu predrasudu? O predavaču: Neda Pavlović je doktor filoloških nauka. Doktorirala je 2015. godine na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu pod mentorstvom akademika Predraga Pipera. Bila je gost Centra za srpski jezik i kulturu u Bakuu, na Azerbejdzanskom Univerzitetu za jezike i komunikacije i tada je kreirala nekoliko radionica za razvoj komunikacijskih i prezentacijskih veština. Proučavanjem tehnika veštog komuniciranja i prezentovanja bavila se kroz nastavu srpskog jezika kao stranog koju drži stranim studentima, kroz sopstveno učešće na brojnim međunarodnim naučnim konferencijama i tribinama i kroz angažman u Skupštini Grada Niša čiji je trenutno odbornik.